Meryem Uzerli, Kleopatra oldu!


Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli partide Kleopatra oldu!